Типові правила користування ЦБ та бібліотеками-філіями Немишлянської ЦБС

1. Загальні положення.

1.1. Типові правила користування бібліотеками в Україні розроблено у відповідності з Законом України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» і поширюються на бібліотеки України незалежно від їхнього відомчого підпорядкування.

1.2. На підставі Типових правил кожна бібліотека України розробляє власні правила користування відповідно до їх статусу, цільового призначення складу користувача, спеціалізації бібліотечних фондів.

1.3. Бібліотеки Немишлянської ЦБС Мають право надавати населенню платні послуги. Платні послуги не є основною діяльністю бібліотек і здійснються без обмеження об’єму та якості основних функцій. Порядок надання платних послуг закладами культури і мистецтв обумовлюються затвердженим наказом Міністерства культури і мистецтв України, Міністерства фінансів, Міністерства економіки від 21.12.1999 р. № 732/304/152.

2. Права користувачів.

2.1. Користувачем бібліотечних послуг є юридичні та фізичні особи України, зарубіжних країн та особи без громадянства. Кожний громадянин назелажно від соціального походження й майнового стану, расової та національної приналежності, статі, освіти, мовних ознак, віросповідання, місця проживання, а також підприємства, установи, організації мають право на бібліотечне обслуговування на території України.

2.2. Формами бібліотечного обслуговування є абонемент, читальний зал, міжбібліотечний абонемент.

2.3. Користувачі бібліотек мають право отримувати безкоштовну інформацію про склад бібліотечних фондів, консультаційну допомогу в пошуках джерел інформації, одержувати в тимчасове користування книги, документи (далі – документи) з бібліотечного фонду, брати участь у читацьких конференціях та інших заходах, що їх проводить бібліотека та входити до читацьких рад.

2.4. Порядок видачі документів з фонду бібліотеки:

♦ Користувачі мають право одержати на абонементі для опрацювання поза бібліотекою одноразово не більше 5 документів терміном до 30 днів.

♦ На абонементі користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою може бути зменшено до 5-15 днів.

♦ Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежуються.

♦ Документи з фонду читального залу можна використовувати лише в читальному залі.

♦ Кожна бібліотека самостійно визначає види й типи документів, що видаються лише в читальному залі.

2.5. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у читацький формуляр на абонементі. Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.

2.6. Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, а також видання, одержані по МБА, видаються тільки у читальному залі.

2.7. У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів користувач має право отримати їх (або копії) з інших бібліотек через МБА чи внутрішньо системний книгообмін.

2.8. Особи, які постійно проживають в зоні обслуговування бібліотечного закладу (Немишлянському районі), мають право користуватися абонементом і читальними зали.

2.9. Особи, які тимчасово проживають у зоні обслуговування бібліотечного закладу (Немишлянському районі), мають право користуватися тільки його читальними залами.

3. Обов’язки користувачів.

3.1. Для запису до бібліотеки громадяни пред’являють паспорт або документ, що його замінює, ознайомлюються з правилами користування й дають відомості для заповнення реєстраційної картки або читацького формуляра. У разі зміни місця проживання, зазначеного в паспорті, користувач повинен негайно повідомити про це бібліотеку. Діти й підлітки до 16 років записуються в бібліотеку на підставі документа, який пред’являють їхні батьки, установи або особи, під наглядом яких перебувають діти.

3.2. Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитися до них:

♦ при одержанні документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень;

♦ в разі виявлення дефектів попередити про ЦК бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку;

♦ в іншому разі відповідальність за вичвлені у книгах дефекти несе користувач.

3.3. За кожний документ, одержанний на абонементі, користувач розписується в читацькому формулярі. Повернення документів засвідчується підписом бібліотекаря.

3.4. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, повинен замінити його аналогічним, чи документом, визнаним бібліотекою рівноцінним, або відшкодувати збитки вартості документа, яку визначає комісія з роботи з фондом.

3.5. За втрату, або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких він перебуває.

3.6. Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на термін, що визначається бібліотекою. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.

3.7. Згідно Наказу № 319 від 25.05.2001 р. Міністерства культури і мистецтв України при наданні користувачам додому документів, які мають підвищений попит, бібліотекою визначається розмір коштів(застава). За дітей кошти вносять батьки або особи, під наглядом яких перебувають діти. Якщо одержані в бібліотеці у такий спосіб документи не повертаються користувачем в зазначений термін і дії щодо їх повернення не мають результату, то кошти зараховуються на поточний рахунок бібліотеки і використовується на придбання бібліотечних документів.

3.8. Згідно Наказу № 319 від 25.05.2001 р. Міністерства культури і мистецтв України документи, одержані з фондів бібліотеки, користувач повинен повертати в установлені терміни. У разі порушення термінів користування документами сплачується пеня за кожний прострочений день. Розмір пені визначається бібліотекою.

3.9. Користувачі в бібліотеці зобов’язані дотримуватись тиші. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються.

3.10. Дозвіл на використання своїх персональних даних бібліотекою з метою здійснення її повноважень у відповідності до Закону України «Про захист персональних даних». У разі зміни місця проживання, зазначеного в паспорті, користувач повинен негайно повідомити про це бібліотеку у місячний термін. (Абзац. 2 п.3.1. із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінкультури № 319 (z0538-1) від 25.05.2001).

4. Обов’язки бібліотек з обслуговування користувачів.

Бібліотеки зобов’язані:

♦ інформувати користувачів про всі види послуг, що надає бібліотека, в т. ч. перелік яких затверджено Постановою Кабінету Міністрів України № 534 від 05.06.1997 р.;

♦ створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів;

♦ дбати про культуру обслуговування користувачів;

♦ формувати в користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання;

♦ задовольняти потреби в створенні при бібліотеках читацьких об’єднань, клубів за інтересами;

♦ систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів;

♦ ураховувати читацькі запити при формуванні фонду, проведенні масових заходів;

♦ створювати читацькі ради;

♦ звітувати перед користувачами бібліотеки.

Кiлькiсть переглядiв: 794

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.